TYÖNTEKIJÄLLE

Mitä Järvenpään brändin kulmakivet
tarkoittavat kaupungin työntekijälle?

Saavutettava Järvenpää

Saavutettava Järvenpää on houkutteleva myös työpaikkana. Järvenpään kaupungilla työskenteleekin ihmisiä myös kauempaa. Mutkattomissa työyhteisöissä panostetaan avoimuuteen sekä luonteviin kohtaamisiin. Siellä ratkaistaan yhdessä haasteita, iloitaan yhdessä onnistumisista sekä jaetaan vastuuta. Tiiviissä toimintakentässä niin työkaverit, asiakkaat kuin sidosryhmätkin ovat lähellä.

Uudistuva Järvenpää

Järvenpäässä työskennellään rohkeasti uudistaen. Työntekijöillä on halua ja innostusta oppia uutta. Kaupunki, joka haluaa olla työn murroksen rohkea edelläkävijä on ehdottoman mielenkiintoinen myös työnantajana. Uudistuva kaupunki on lupaus asiakaslähtöisten palveluiden kehittämishalusta ja mahdollisuudesta henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tiedolla johdettu, monipuolisia työnteon tapoja tarjoava, eteenpäin katsova sekä omia toimintatapojaan kriittisesti arvioiva organisaatio houkuttelee sitoutuneimmat osaajat joukkoihinsa.

Taiteen ja kulttuurin Järvenpää

Kaupunki, jolla on merkittävä kulttuurihistoria, kiinnostavia tapahtumia ja toinen toistaan inspiroivampia paikkoja kulttuurielämyksille, on myös erittäin mielenkiintoinen työpaikka. Taide- ja kulttuurikaupungin henki näkyy myös työkulttuurissa.


Itseohjautuvat työntekijät haluavat vaikuttaa omaan työhönsä. Luovuuden käyttöön kannustetaan ja omasta työyhteisöstä voi syntyä vaikka kaikkien rakastama someilmiö. Työntekijät ovat paras kanava kertomaan kaupungin uusista taide- ja kulttuurikohteista.

Elävä ja luonnollinen Järvenpää

Uskottavin kaupunkimaineen kohottaja on tyytyväinen kaupungin työntekijä, joka kertoo olevansa osa elävää kaupunkia. Taas täällä tapahtuu, kun synnytetään eri tahoja törmäyttäviä kokemuksia sekä toteutetaan rohkeita kokeiluja uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseksi. Luonnollinen kokeilukulttuuri rakentaa elävää kaupunkimainetta. Itseohjautuvat työntekijät haluavat vaikuttaa omaan työhönsä.

Avoimessa työyhteisössä on yhtä luonnollista puhua niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Työssään hyvinvoivat työntekijät kohtaavat luontevasti kaupunkilaiset tilanteessa kuin tilanteessa. Järvenpään imagoa rakennetaan kohtaaminen kohtaamiselta erityisesti juuri kaupungin työntekijöiden toimesta päivittäin.
Innostava ja kannustava Järvenpää
Innostava ja kannustava kaupunki panostaa vahvan vuorovaikutteiseen työ– ja toimintakulttuuriin sekä valmentavaan johtamiseen. Järvenpää luottaa kaupunkilaisten keskellä toimiviin työntekijöihinsä ja uskoo, että parhaat ideat syntyvät siellä missä kaupungin työntekijät joka päivä liikkuvat. Arjesta löytyy viisaus siitä, mikä toimii sekä siitä, mikä vaatii kehittämistä ja miten.

Sellaisia ideoita halutaan sanoa ja kannustetaan sanomaan ääneen. Sellaiset ideat hioutuvat timanteiksi yhdessä sparrailemalla yli hallintorajojen. Sellaiset ideat palkitaan, tehdään todeksi ja kerrotaan taajamakyltin toisellekin puolelle.

Syvä yhteys
on järvenpääasia

Järvenpää on viisas ja väkevästi inhimillinen
kaupunki, joka haluaa luoda syvää yhteyttä
vastaamalla kokijansa tarpeisiin ja tunteisiin.

Katso mitä Järvenpään brändin kulmakivet tarkoittavat: