Järvenpää uudisti brändinsä 2019

Järvenpäässä toteutettiin kaupungin brändiuudistusprojekti vuoden 2019 aikana. Tavoitteena oli kiteyttää kaupungin brändi-identiteetti sekä suunnitella sitä tukeva visuaalisuus, slogan ja ydinviestit eri kohderyhmille. Brändiuudistusprojekti toteutettiin vahvassa yhteistyössä niin kaupungin eri palvelualueiden edustajien, keskeisten sidosryhmien kuin tietenkin kaupunkilaistenkin kanssa. Saimme projektiin yli 2500 näkemystä. 

Järvenpää on yksi Suomen nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä kaupungeista. Muutoksen mukana on hyvä pysähtyä pohtimaan tarkemmin sitä millainen kaupunkimme on ja minne olemme matkalla. Kestäviä mielikuvia ei rakenneta katteettomilla lupauksilla. Hyvä kaupunkibrändi ammentaa historiastaan, pohjautuu todellisuuteen ja katsoo tulevaisuuteen. Kaupunkibrändi kiteyttää kaiken sen, miltä kaupungin halutaan näyttävän, kuulostavan ja tuntuvan.

Nyt on aika esitellä kolmivaiheisen projektin lopputulokset sekä aloittaa johdonmukainen ja pitkäjänteinen brändin rakentaminen. Järvenpään brändi rakentuu monenlaisissa kohtaamisissa kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. 

 

Järvenpää on viisas ja väkevästi inhimillinen kaupunki, joka haluaa luoda syvää yhteyttä vastaamalla kokijansa tarpeisiin ja tunteisiin.

Järvenpään kaupungin brändin ydin

Syvä yhteys
on järvenpääasia

Brändin kulmakivet

Brändiuudistusprojektissa tunnistettiin Järvenpään brändin ydin sekä brändin viisi kulmakiveä. Kulmakivet ja ydin on esitetty pyramidissa kolmessa eri tasossa. Alimmalla tasolla olevat järvenpääpiirteet ovat perusta sille, mistä kaupunki haluaa olla tunnettu. Pyramidin seuraavalla tasolla on tunnistettu järvenpääoma. Nämä ovat Järvenpään erityisiä vahvuuksia ja kaikkea sitä, mikä toteutuu Järvenpäässä joka päivä. Pyramidin huipulla on brändin ydin, eli järvenpääasia. Se kirkastaa sen, mistä Järvenpään brändissä on syvimmillään kysymys.  

Saavutettava
Järvenpää

Turvallisessa ja tiiviissä kaupungissa elämä on sujuvampaa.
Vuoropuhelu sekä palvelut pelaavat ja liikenneyhteydet
toimivat moneen suuntaan.

Uudistuva
Järvenpää

Rohkeasti uudistuva ja kestävästi kasvava Järvenpää toivottaa niin
uudet asukkaat, yritykset, ajatukset kuin toimintatavatkin tervetulleiksi.

Taiteen ja
kulttuurin
Järvenpää

Meillä suomalaisen kulttuurin juurista versoaa mielenkiintoista
taidetta, upeita kulttuurielämyksiä, sekä yhteen kokoavia ja
sydäntä lämmittäviä tapahtumia.

Elävä ja
luonnollinen
Järvenpää

Järvenpäässä urbaani elämäntapa sekä suomalainen luonto
kietoutuvat yhteen poikkeuksellisen virkistävällä ja kestävällä tavalla.

Innostava ja
kannustava
Järvenpää

Poikkeuksellisen toimeliaista ja mukavista järvenpääläisistä
kumpuaa rento ja kannustava ilmapiiri, mikä tempaisee
mukaan yhteiseen tekemiseen.

Katso mitä Järvenpään brändin kulmakivet tarkoittavat: